Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

<< Terugblik op de actualiteit

Minderheidsaandeelhouders, verenig u!

Het seizoen 2019 van de algemene vergaderingen loopt ten einde. Het theater van verschillende aandeelhoudersgroepen bleek op zijn zachtst gezegd onrustig te zijn. Meer dan ooit hebben vermogensbeheerders hun verantwoordelijkheid ter harte genomen: het verdedigen van de belangen van hun klanten, die uiteindelijk eigenaar zijn van de bedrijven waarin zij beleggen. Door hun stem te laten horen op algemene vergaderingen hebben investeerders de mogelijkheid om de koers te verleggen en te werken aan betere bestuurspraktijken. Het tijdperk van zelfgenoegzaamheid lijkt definitief achter ons te liggen!

Er zijn maar weinig algemene vergaderingen die zo’n ophef hebben gemaakt als die van de Duitse chemicus BAYER. Het moet gezegd worden dat de overname van MONSANTO een van de meest waardevernietigende transacties is die ooit is uitgevoerd. Aan het eind van een dertien uur durend debat stemden de aandeelhouders met een overweldigende meerderheid tegen de resolutie waarin om kwijting voor het bestuur werd gevraagd, een feit dat zelden genoeg wordt benadrukt. Zonder gevolgen op papier is de boodschap van wantrouwen aan de Raad van Commissarissen en het management daarentegen eenduidig.

Ook activisten komen steeds vaker binnen en aarzelen niet om resoluties in te dienen. Hoewel we hun opportunisme en zelfs hun agressiviteit soms kunnen bekritiseren, hebben deze investeerders in ieder geval de verdienste dat ze de aandacht vestigen op bestuurskwesties (en in de publieke arena!). Dit was bijvoorbeeld het geval bij SCOR. Ook al is de balans van Denis Kessler, CEO van deze herverzekeringsgroep, van zeer goede kwaliteit, toch is het legitiem om vraagtekens te zetten bij het bestaan van tegenmacht en een eventueel opvolgingsplan.

 

Eenheid is kracht

 

Ook de minderheidsaandeelhouders zijn de uitdaging bij ESSILORLUXOTTICA aangegaan. De leidinggevenden, die een fusie beloofd hadden tussen de wereldleider in ooglenzen en de leider in monturen, zijn nog steeds niet in staat om te fuseren…. hun ego’s! Een coalitie van minderheidsaandeelhouders, bezorgd over de verlamming van de besluitvorming in het hart van deze leidersoorlog, heeft voorgesteld twee onafhankelijke bestuurders te benoemen om te proberen uit de crisis te komen. Helaas werden hun resoluties niet aangenomen, maar ze kregen tussen de 34 en 44 procent van de stemmen. Aangezien Leonardo Del Vecchio, de referentieaandeelhouder van de nieuwe groep, 31% van de stemrechten in handen heeft, betekent dit dat een grote meerderheid van de minderheidsaandeelhouders die het woord hebben gevoerd, deze aandeelhoudersbesluiten heeft gesteund.

 

Het is beter om te voorkomen dan…….

 

Deze “minderheidsvoorjaarsbijeenkomst” is een signaal dat investeerders steeds meer betrokken zijn bij het bestuur, maar ook bij sociale en milieukwesties, waarover ook steeds meer resoluties zijn ingediend. Het herinnert er ook aan dat het belangrijk is om uit de buurt te blijven van bedrijven met een zwak bestuur. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar de compatibiliteit van duurzaam beleggen en prestaties dat we enkele maanden geleden hebben gepubliceerd.

Bij La Financière de l’Echiquier, al meer dan tien jaar actief op het gebied van duurzaam beleggen, hechten wij veel belang aan corporate governance. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als investeerder zeer serieus. Onze ESG-aanpak – milieu-, sociale en bestuurscriteria – omvat regelmatige bijeenkomsten met het management van de onderneming, de implementatie van gedeelde vooruitgang en de systematische uitoefening van het stemrecht voor 100% van de effecten in onze actieve beheersfondsen – een inspanning waarbij het hele managementteam betrokken is.

Hoewel onze aanpak altijd welwillend is, aarzelen we nooit om het oneens te zijn met het management wanneer we dat nodig achten. Zo hebben wij in 2018 in samenwerking met een andere investeerder een resolutie ingediend op de algemene vergadering van LATÉCOÈRE. Wij tonen in woord en daad onze wens om meer dan ooit een verantwoordelijke en betrokken investeerder te zijn!