Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

Echiquier Artificial Intelligence G

LU1819479939

Echiquier Artificial Intelligence is een SICAV-compartiment dat belegt in grote internationale bedrijven die profiteren van kunstmatige intelligentie of deze ontwikkelen.

Beleggen in internationale aandelen met als thema kunstmatige intelligentie

Het beheerteam
-
Performance 2019
118,04
VI op 16/07/2019
40,1
Beheerd vermogen van de ICBE per 16/07/2019
6/7
Risiconiveau
5 jaar
Beleggingshorizon

Rolando
Grandi

Beheerder aandelenthema’s

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier Artificial Intelligence G Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar +20,06 +10,14
3 jaar - -
5 jaar - -
10 jaar - -
Referentie-index +18,04 +9,79
Jaarlijkse performances
Echiquier Artificial Intelligence G Benchmark
2019 - -
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling

op 28/06/2019
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Alteryx 8,8
Twilio 8,2
Servicenow 6,4
Nvidia 4,5
Microsoft 3,8
Altaba 3,7
Keyence 3,6
Tencent 3,5
Amazon 3,2
Autodesk 3,1
48,8
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
IT 65,2
Discretionaire consumptie 13,4
Communicatie diensten 12,0
Gezondheidszorg 7,5
Financiën 1,8
100
Land
Land Weging (%)
VS 75,5
China 13,8
Japan 5,5
Brazilië 3,1
Nederland 2,2
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 86,4
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 13,6
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 20/06/2018
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische status : Sicav (compartiment)
Referentie-index : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
ISIN-code : LU1819479939
Risiconiveau : 6/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel :
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,35%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.