Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

 • Beheer
 • Methode
 • Uitgangspunten

Methode

De beheerders en analisten van La Financière de l’Echiquier volgen meer dan 2000 bedrijven in meer dan 40 landen. De in bijna 25 jaar opgebouwde ervaring is gebaseerd op een ongewijzigd recept van vier stappen:

gestion_bloc1_1

Ontmoetingen: meer dan 1500 bedrijfsbezoeken per jaar

Om bedrijven steeds beter te leren kennen hecht het team van La Financière de l’Echiquier veel waarde aan regelmatige bijeenkomsten met de bestuurders. Persoonlijk contact blijft de beste manier om de kwaliteit van een managementteam te beoordelen: de beheerders en de analisten ontmoeten per jaar meer dan 1500 managers van de bedrijven die zij volgen en waarin zij beleggen. Ter aanvulling van deze persoonlijke ontmoetingen bezoeken de teams ook elk jaar meer dan 500 openbare informatiebijeenkomsten.

gestion_bloc1_2

Beoordeling: kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling

Elk bedrijf krijgt vervolgens een waardering volgens een intern beoordelingsschema dat 6 criteria bevat:

 • kwaliteit van het management,
 • kwaliteit van de financiële structuur,
 • voorspelbaarheid van de resultaten,
 • groeivooruitzichten van de bedrijfstak,
 • speculatieve aspecten,
 • sociale en ecologische verantwoordelijkheid

gestion_bloc1_3

Waardering: aankoopprijs en verkoopprijs

De waardering van bedrijven staat centraal in de beleggingsmethode vanLa Financière de l’Echiquier. Dankzij een dynamische visie op zowel de bedrijven als de markt en op basis van een grondige, volledig intern uitgevoerde financiële analyse stellen we, voordat de beheerders in actie komen, de volgende koersen vast:

 • aankoopkoers: boven deze koers lijkt het ons niet raadzaam om het aandeel van de betreffende onderneming te kopen.
 • verkoopkoers: een koersdoel op middellange termijn, dat ons in staat stelt om gedisciplineerd te blijven handelen en het aandeel te verkopen als het doel bereikt is.

gestion_bloc1_4

Documentatie: beleggingsdossier

Na de ontmoeting met het management, de beoordeling en de waardering wordt elke onderneming onderworpen aan een beleggingsdossier. Deze synthese wordt opgeslagen in een database en bevat een overzicht van de argumenten en hypotheses die vorm hebben gegeven aan het beleggingsvoorstel:

 • soort beheer
 • kenmerken van de onderneming
 • huidige situatie en actuele ontwikkelingen
 • beleggingsargumenten
 • financiële uitgangspositie (aankoopkoers) en koersdoel
 • de geloofwaardigheid van het management met betrekking tot het creëren van toegevoegde waarde
 • inventarisatie van de voornaamste risico’s
 • de mate van sociale en ecologische verantwoordelijkheid

Uitgangspunten

Ondernemen is mensenwerk

De bestuurders, de bedrijfsleiding kennen

Als meerdere bedrijven min of meer op hetzelfde terrein actief zijn, geeft de bedrijfsleider vaak de doorslag. Daarom vinden de beheerders van La Financière de l’Echiquier het zo belangrijk om de leidinggevenden van een bedrijf te leren kennen. Bij het beoordelen van het management moet niet alleen de juistheid en de haalbaarheid van de voorstellen worden ingeschat, maar ook de mate waarin de leiding van het bedrijf zijn verplichtingen ten opzichte van alle belanghebbenden nakomt. Deze analyse is soms van subjectieve aard en stelt ons niet alleen in staat om ”opportunistische” projecten te vermijden, maar ook om managers met een uitgesproken strategische visie op lange termijn te identificeren.

Bijeenkomsten met het management volgens een vast patroon

Om hun ervaringen vast te leggen en te delen met anderen hebben de beheerders van Financière de l’Echiquier hun ”best practices” voor het voeren van besprekingen met het management van een onderneming op een rijtje gezet. Deze ”besprekingsrichtlijnen” vormen een onmisbaar hulpmiddel, dat aangeeft welke vragen tijdens de bespreking moeten worden beantwoord om tot een langdurig betrouwbaar beleggingsdossier te komen.

5-les-hommes-BLANC

Voor elke beursgenoteerde onderneming bestaat er een juiste waardering

Schommelingen in de waardering van een onderneming

Beurskoersen fluctueren voortdurend naargelang van de informatie die de markt bereikt.

De koersschommelingen die ontstaan door het samenspel van marktpartijen met zeer uiteenlopende beleggingshorizonten (van ”daytraders”, die op zeer korte termijn denken, tot beheerders van pensioenfondsen met een langetermijnstrategie) kunnen verwarrend overkomen op buitenstaanders.

De ''objectieve'' waarde bepalen

Wij zijn ervan overtuigd dat elke onderneming een ”objectieve” waarde heeft, die direct voortvloeit uit het kapitaal waarover ze beschikt om haar activiteiten uit te voeren en de rentabiliteit die zij daarmee bereikt. Als deze ”taxatie” correct wordt uitgevoerd is het mogelijk om dwars door de grillen van de markt heen een constant beleggingsbeleid te voeren.

6-balance-juste-valorisation-BLANC

Rentabiliteit en verantwoordelijkheid kunnen heel goed samengaan.

De rol van ESG-criteria in onze analyse

De duurzaamheid van een onderneming wordt niet uitsluitend bepaald door de economische rentabiliteit ervan. Door ESG-criteria (Environment, Social en Governance) bij onze analyse te betrekken krijgen we een beter inzicht in de bedrijven die wij van kapitaal voorzien en kunnen we beleggen op basis van een langetermijnovertuiging.

Verantwoordelijk beleggen op basis van de PRI

Door de Principles for Responsible Investments (PRI) te ondertekenen kiezen wij voor verantwoordelijkheid in de financiële sector.

7-performance-responsabilite-BLANC