Echiquier Positive Impact

De nieuwe MVB-oplossing van La Financière de l’Echiquier als reactie op de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

 

Als voorloper op het vlak van maatschappelijk verantwoordelijk beleggen (MVB) in Frankrijk heeft La Financière de l’Echiquier de sicav Echiquier Positive Impact gelanceerd, een fonds dat nu ook wordt verhandeld in België (sinds 26 juli 2018).

Deze stock-picking-sicav, die het MVB-label van de Franse overheid heeft gekregen, belegt op de Europese aandelenmarkten en wil bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Hij belegt in ondernemingen die zich onderscheiden door de kwaliteit van hun bestuur en hun sociale en ecologische beleid, en waarvan de activiteit oplossingen aanreikt voor de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Echiquier Positive Impact werd in 2013 opgericht als fondsenlab en werd in oktober 2017 omgezet naar een sicav naar Frans recht om dezelfde eisen op het vlak van governance toe te passen als deze die worden gevraagd van de ondernemingen in de portefeuille.

De extra-financiële benadering om de waarden in de portefeuille te selecteren, berust op een strikt proces in drie stappen:

– uitsluiting:van ondernemingen die negatief bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
– overtuiging: de ondernemingen in het beleggingsuniversum van de sicav worden onderworpen aan een ESG-evaluatie volgens de eigen methodologie van LFDE. Er kan alleen worden belegd in waarden die een bepaalde minimumdrempel halen.
– oplossingen: de geselecteerde ondernemingen genereren minstens 10% van hun omzet met producten of diensten die positief bijdragen aan het behalen van een of meer doelstellingen.

Trouw aan het filantropische DNA van LFDE is Echiquier Positive Impact een instrument om te delen. Een deel van de beheerkosten worden overgemaakt aan de Fondation Financière de l’Echiquier, die zich inzet voor onderwijs en arbeidsintegratie.

Door voluntaristisch bij te dragen aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, bevestigt La Financière de l’Echiquier zijn engagement op het vlak van MVB en zijn overtuiging dat verantwoordelijk beheer de bron is van waardecreatie voor alle partijen, zegt Stéphane Van Tilborg, verantwoordelijk voor de Benelux.

Sinds zijn oprichting heeft Echiquier Positive Impact een rendement van 101,1%[1] (8,6% op jaarbasis) gegenereerd, met een volatiliteit van 11,8% over de afgelopen 5 jaar. Sinds het begin van het jaar doet Echiquier Positive Impact het 3,53% beter dan zijn referentie-index, de MSCI Europe. Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. De sicav houdt een risico van kapitaalverlies in en is blootgesteld aan diverse marktrisico’s.

[1] Gegevens op 31 augustus 2018