Loader image
AANDELEN / ALL CAP

Echiquier Agressor A

Aandelenfonds dat een diepgaande kennis van effectenselectie combineert met opportunistische keuzes

Deelbewijs A - FR0010321802 - VI : 1 744,51

Performance 2021

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

504,5 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 01/12/2021

Beleggen in onze fondsen

Beheerders

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Performances

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agressor A Benchmark
2021 - -
2020 -15,68 -3,32
2019 +18,85 +26,05
2018 -24,76 -10,57
2017 +9,25 +10,24
2016 +0,76 +2,58
2015 +12,52 +11,66

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor A Benchmark
1 jaar +15,11 +22,69

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agressor A -
Benchmark -
Echiquier Agressor A -15,68
Benchmark -3,32
Echiquier Agressor A +18,85
Benchmark +26,05
Echiquier Agressor A -24,76
Benchmark -10,57
Echiquier Agressor A +9,25
Benchmark +10,24
Echiquier Agressor A +0,76
Benchmark +2,58
Echiquier Agressor A +12,52
Benchmark +11,66

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor A +15,11
Benchmark +22,69

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 11,09 10,76 1,28 -2,46 0,99 3,02
3 jaar 23,67 19,73 0,18 -1,01 1,11 9,35
5 jaar 20,00 16,81 0,12 -1,03 1,09 8,17

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 11,09
Volatiliteit van de index 10,76
Sharpe-ratio 1,28
Informatieratio -2,46
Beta 0,99
Tracking Error 3,02
Volatiliteit van het fonds 23,67
Volatiliteit van de index 19,73
Sharpe-ratio 0,18
Informatieratio -1,01
Beta 1,11
Tracking Error 9,35
Volatiliteit van het fonds 20,00
Volatiliteit van de index 16,81
Sharpe-ratio 0,12
Informatieratio -1,03
Beta 1,09
Tracking Error 8,17
Beleggen in onze fondsen

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index MSCI EUROPE NR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 29/11/1991
ISIN-code FR0010321802
Risiconiveau 6/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 2,25%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% van het positieve verschil tussen de prestaties van het compartiment (na aftrek van vaste management fees) en de prestatie-index