Loader image

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier European Bonds

Echiquier Credit Europe beoogt hoger te scoren dan of gelijk aan de index IBOXX EURO CORPORATE 3-5 JAAR, via verhandelbare, in euro's uitgedrukte schuldbrieven ("bondpicking"), uitgegeven door emittenten zoals private ondernemingen, Overheden of overheidslichamen.

Deelbewijs - - VI : 0,00

Performance 1991

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

0,0 miljoen euro

Beleggingshorizon

0 jaar

Risiconiveau

0/7

Op 01/01/1991

Beleggen in onze fondsen

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status
Beleggingshorizon 0 jaar
Waardering en  Fondsvaluta ()
Depositohouder
Value-performer
SFDR classificatie
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 04/12/2020
ISIN-code
Risiconiveau
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel
Jaarlijkse beheerskosten TTC 0,00%
Inschrijvingscommissie 0,00%
Terugkoopcommissie 0,00%