Loader image

Onze ESG-analysemethodologie

Sinds 2007 hebben we onze eigen methodologie uitgewerkt om ondernemingen te analyseren en een rating te geven op het vlak van ESG. Ons beheerteam past deze methodologie systematisch en strikt toe op alle waarden die aanwezig zijn in onze beleggingsfondsen. Voor fondsen die onderworpen zijn aan de ESG-integratie wordt een aangepaste methodologie toegepast.

Een beleid van sectorale en normatieve uitsluitingen

Onze aanpak omvat drie uitsluitingsniveaus:

Geheel van het gamma

De sectoren in de productie van tabak - van bij het begin uitgesloten -, controversiële wapens en thermische steenkool zijn uitgesloten uit al onze beleggingsoplossingen.

MVB-fondsen

Ons uitsluitingsbeleid strekt zich uit tot de volledige tabaks-, wapen- en fossiele-brandstoffensector.

Echiquier Positive Impact Europe

Een lijst uitsluitingen uitgebreid met sectoren die negatief bijdragen aan de DOD, zoals bijvoorbeeld, alcohol, GGO’s, kansspelen of pornografie.

Onze evaluatie van de ondernemingen

Het is moeilijk om de kwaliteit van het engagement van de onderneming te beoordelen door enkel hun verslagen te lezen. Daarom baseren we onze analyse op ontmoetingen met de leidinggevende teams. Op basis van deze gesprekken die gewijd zijn aan de ecologische, sociale en governanceuitdagingen (ESG), stellen wij een score op, die het eerste criterium vormt voor de selectie van de belegde waarden.

We hechten in het bijzonder belang aan het bestuur van de ondernemingen en kennen specifiek een score toe aan de kwaliteit van het leidinggevende team.

Bestuur

Industrie & Dienstverlening

≈ 60% van de score

Bevoegdheid van het leidinggevende team

Tegengestelde machten

Respect voor de minderheidsaandeelhouders

Beoordeling van de extra-financiële risico’s

Milieu

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 15% van de score

Beleid & acties

Resultaten

Leveranciers

Milieu-impact van de producten

Maatschappij

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 25% van de score

Klantenbinding & Vooruitgang

Bescherming

Leveranciers

Maatschappelijke impact van de producten

Relatie met de samenleving

Malus Controverses

Naargelang de ernst van de controverse, bestraffing van de globale ESG-score van de onderneming (score op 10) met maximum 2 punten.

Analyse per geval van de controverses en focus op hun werkelijkheid ten opzichte van de geanalyseerde onderneming.

Een ethisch comité beslist over de gevoeligste gevallen.

Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

17 doelstellingen om de wereld te veranderen: de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties zijn bedoeld om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te roeien en de planeet te beschermen tegen het jaar 2030. Concrete doelstellingen die de vermogensbeheerders een nieuwe benadering en nieuwe mogelijkheden bieden voor dialoog met de vennootschappen waarin ze beleggen. De ondernemingen waarin Echiquier Positive Impact Europe belegt, genereren minstens 20% van hun omzet met producten of diensten die positief bijdragen aan het bereiken van een of meer DOD’s. In 2017 ontwikkelde LFDE een gepatenteerde methodologie voor het identificeren van ondernemingen die zich inzetten voor de DOD’s.

Bovenop de analyse, dialoog met de aandeelhouders

De gesprekken met de ondernemingen over de extra-financiële inzet dragen bij tot de verbetering van hun MVO-aanpak en hun bestuur. Met elke ontmoete vennootschap leggen we formele vooruitgangspistes vast, waarvan we de evolutie opvolgen in de tijd.

100% stemrecht! We oefenen ons stemrecht in de algemene vergadering systematisch uit en dragen zo bij tot een beter bestuur van de ondernemingen. Zie ons Rapport stemmen & engagement en ons Rapport uitoefening van stemrechten en engagement.

Onze methode onder de loep

MVB-FONDSEN ESG-CRITERIA
Echiquier Major SRI Growth Europe
Echiquier Positive Impact Europe
Het volledige gamma van LFDE
Uitsluiting Controversiële wapens | Productie van tabak | Productie van thermische steenkool
Productie van fossiele brandstoffen | Tabakssector | Wapensector -
Overtreding van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties
- Alcohol | Kansspelen | Pornografie | GGO’s
ESG-rating ≥6/10 ≥6,5/10 Doelstelling: 100% van de waarden in de portefeuille hebben een ESG-score (minstens 90%)
Bijdrage aan de DOD’s van de VN - Score DOD ≥25/100 -
Controverses 100% van de geanalyseerde controverses Bijzondere aandacht | Ethisch comité om te beslissen over de gevoeligste gevallen
Dialoog Ontmoeting met 100% van de ondernemingen alvorens te beleggen Regelmatige ontmoetingen met het management van de ondernemingen
Stemmen Stem voor 100% van de emittenten in portefeuille
Meer weten over Echiquier Major SRI Growth Europe Meer weten over Echiquier Positive Impact Europe Het volledige gamma ontdekken
MVB-FONDSEN
ESG-rating
≥6/10
Dialoog
Ontmoeting met 100% van de ondernemingen alvorens te beleggen
Uitsluiting
Controversiële wapens | Productie van tabak | Productie van thermische steenkool
Productie van fossiele brandstoffen | Tabakssector | Wapensector
Overtreding van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties
Stemmen
Stem voor 100% van de emittenten in portefeuille
Controverses
100% van de geanalyseerde controverses
Bijdrage aan de DOD’s van de VN
-
ESG-rating
≥6,5/10
ESG-CRITERIA
ESG-rating
>Doelstelling: 100% van de waarden in de portefeuille hebben een ESG-score (minstens 90%)

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info