Loader image

Onze overtuigingen

Verantwoord belegger sinds 1991 Omdat het creëren van duurzame waarde gebaseerd is op evenwicht en een beheer dat rekening houdt met de wereld van morgen, is onze extra-financiële analyse van toepassing op alle waarden die in de portefeuille aanwezig zijn.

Maatschappelijk verantwoord beleggen en prestatie: een winnend duo

Ons aloude engagement ten voordele van MVB sterkt ons in onze belangrijkste overtuiging: ondernemingen die zich het meest inzetten voor ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG), leveren ook de beste prestaties.

Betekenis en prestatie samenbrengen is mogelijk. Meer nog, het is noodzakelijk! Zie onze studie “MVB & Prestatie”

MVB, een overtuiging van bij het begin

Sinds 1991 besteden wij in het bijzonder aandacht aan het bestuur van de ondernemingen waarin wij beleggen, en aan de mannen en vrouwen die die ondernemingen leiden. In 2007 hebben we onze MVB-methodologie geformaliseerd, een gepatenteerde methode die in de loop der jaren nog verder werd uitgebreid en gebaseerd blijft op hetzelfde principe: ontmoetingen met ondernemers, wat onvervangbaar is om een uitgebreid oordeel te vellen over de ESG-kwaliteit van de ondernemingen.

Meer weten

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Ons MVB-aanbod

Onze beleggingsoplossingen om betekenis en prestatie te koppelen.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info