Loader image

Onze expertises

Maatschappelijk verantwoord beleggen, kleine en middelgrote Europese waarden, assetallocatie,... Bij ons wordt elke expertise behandeld volgens een aanpak die is ontwikkeld in overeenstemming met onze overtuigingen.

Integratie ESG

Om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de ondernemingen en onze klanten na te komen

Al onze actief beheerde ICB’s omvatten de analyse van ESG-criteria (ecologische, sociale en governancecriteria). Wij werken actief aan een geleidelijke toenadering tussen de praktijken van ons volledige beheerteam en die in het kader van de maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

We passen niet alleen dezelfde striktheid toe in deze gedetailleerde ESG-analyse van de ondernemingen, we leggen er ons ook op toe om de productie van tabak, thermische steenkool en controversiële wapens uit te sluiten van al onze portefeuilles. We zijn ook waakzaam voor controverses die een impact kunnen hebben op de ondernemingen in de portefeuille. Het is de taak van ons ethisch comité om de gevoeligste controversiële gevallen te bespreken en erover te beslissen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Om duurzame waarde te creëren

Focus op duurzame ontwikkeling en een verantwoorde economie? Dat is mogelijk met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

Bij ons uit zich dat in een strenge selectie van de ondernemingen waarin wij beleggen.

We combineren de extra-financiële analyse (met betrekking tot de ESG-criteria) met de financiële analyse van de ondernemingen om een 360°-beeld te verkrijgen van de risico’s en de opportuniteiten van onze beleggingen. De geanalyseerde vennootschappen moeten een minimale ESG-score behalen om in onze MVB-oplossingen te kunnen worden opgenomen.

Voor een perfecte transparantie is alle informatie met betrekking tot onze methodologie en onze beleggingen op ieder ogenblik toegankelijk en raadpleegbaar op onze site.

Echiquier Positive Impact Europe: betekenis geven aan uw beleggingen? Beleg in Europese aandelen ten voordele van duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over onze SRI-aanpak

Kleine en middelgrote Europese waarden

Een universum vol opportuniteiten waarin onze knowhow op het gebied van waardenselectie zinvol is

Voor elke opportuniteit wordt een fundamentele en onafhankelijke analyse gedaan van de vennootschappen, volgens een gedisciplineerd proces:

Inschatting van de relevantie van de groeiprojecten,

de leadership-positionering en de afstemming van de belangen met het management.

Ontmoeting met bedrijfsleiders over heel Europa

om de fundamentele analyse te valideren en een nauw contact te smeden met de ondernemingen.

ESG-analyse

om de fundamentele visie aan te vullen en de risico’s te beoordelen.

Methodische en strikte belegging

door een team bestaande uit drie beheerders, bijgestaan door twee analisten, gespecialiseerd in kleine en middelgrote Europese waarden.

Converteerbare obligaties

Twee complementaire strategieën, een gemeenschappelijk punt: actief beheer, overtuigingsbeheer, gebaseerd op de fundamentele analyse van de ondernemingen.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Beheerstijl Vermogensbeheer / analyse gericht op kredieten Streven naar convexiteit / analyse gericht op aandelen
Referentie-indexen Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Beleggingsuniversum ‘Zuivere’ converteerbare euro-obligaties Converteerbare obligaties en beursgenoteerde opties Europa
Valuta Euro Alle valuta’s / valutadekking (ook impliciet)
Omvang van de emissies Meer dan 100 M € Geen minimumomvang
High yield en geen rating High Yield < 20% van het fonds Emittenten zonder officiële maar met een interne rating aan de hand van een methodologie van het type agentschap (S&P) kunnen tot 100% van het fonds vertegenwoordigen. Geen beperkingen
Rentedekking Neen Ja

Assetallocatie

De combinatie van onze knowhow inzake selectie en onze strategische en tactische allocatie voor alle risicoprofielen

Vier kernwoorden:

Ervaring

Ons beheerteam benut de expertises die het op het terrein verwerft.

Nauwkeurigheid

Onze analyse is gebaseerd op de economische en financiële omgeving en op de specificiteiten van uw beperkingen en uw doelstellingen.

Knowhow

Aandelen, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of ICB’s, elk beleggingsinstrument wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van onze kennis van de markt.

Soepelheid

We kunnen snel reageren en de assetallocatie aanpassen.

Thema's

Maatschappelijke uitdagingen, grote tendensen van de wereldeconomie: onze thematische oplossingen

  • Echiquier Positive Impact Europe: een daad die telt? Beleg in Europese aandelen ten voordele van duurzame ontwikkeling.

  • Echiquier Artificial Intelligence: investeren in de toekomst? Beleg in internationale aandelen rond het thema artificiële intelligentie.

  • Echiquier Robotique: beleggen in internationale aandelen rond het thema automatisering

  • Echiquier Luxury: beleggen in internationale aandelen in de luxesector.

Zie al onze fondsen